همکاران

تخفیف های ویژه

تخفیف های ویژه برای همکاران و افرادی که بیش از ۵ اکانت خریداری کنند
خرید ۱۰-۵ اکانت شامل ۱۰% تخفیف
خرید ۲۰-۱۱ اکانت شامل ۲۰% تخفیف
خرید ۳۰-۲۱ اکانت شامل ۳۰% تخفیف
خرید ۳۱ اکانت به بالا شامل ۴۰% تخفیف
جهت اخذ نمایندگی و استفاده از تخفیف های ویژه, میتوانید از طریق فرم تماس با ما , ایمیل یا تلگرام با ما در تماس باشید
تلگرام:  irancccam10@
ایمیل: irancccam1@gmail.com